Děláme, co má smysl

Pod křídly Konto Bariéry vznikl v roce 2020 FOND CEDUK. Podporujeme rodiny s jedním či více handicapovanými členy, které mají z finančních důvodů problémy zajistit adekvátní vzdělání pro své děti. Z fondu přispíváme například na náklady spojené se vzděláním (asistence, doprava, školené apod.).

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Fond-Ceduk