Vyberte si obor, který vás bude bavit

Studijní obor

cestovní ruch

3 letý studijní obor zakončený
zkouškou s titulem DiS.

Cena studia 11 900 Kč za rok

Studijní obor

odhadcovství

3 letý studijní obor zakončený
zkouškou s titulem DiS.

Cena studia 11 900 Kč za rok

Studijní obor

projektový management

3 letý studijní obor zakončený
zkouškou s titulem DiS.

Cena studia 11 900 Kč za rok

přijímací řízení

Chcete studovat na CEDUKu? Přijímací zkoušky u nás nejsou, stačí absolvovat motivačně informační pohovor.

Průběh přijímacího řízení

Je to jednoduché. Vyplníte nezávaznou přihlášku ke studiu ZDE, do 3 dnů vás budeme kontaktovat a domluvíme termín motivačně informativní schůzky. Schůzka je zaměřena na vaši motivaci ke studiu, abychom zjistili, zda je pro vás CEDUK správná volba. Následně Vám do 10 dnů odešleme zpětnou vazbu o výsledku motivační schůzky a informace ohledně možností další spolupráce.

Motivační pohovory

Motivačně informační pohovory pro školní rok 2020/2021 probíhají od začátku března.

dny otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat! Rádi vám ukážeme prostory školy, seznámíme vás se studijními plány a zaměstnanci školy. Sami se přesvědčte, že CEDUK je tou správnou volbou.

Dny otevřených dveří probíhají po celý rok. Nejbližší termín bude na přelomu srpna a září. Najdete nás v klidném vnitrobloku na adrese Eliášova 22, Praha 6 - Bubeneč.:)

reference studentů

Adam

praktická výuka

Ceduk mi doporučil kamarád. Líbí se mi, že profesoři věnují čas i jednotlivcům, není to jako by nás bylo 300 v posluchárně.

Nicola

staráme se o studenty

Studuji projektové řízení, baví mě na něm management, účetnictví, ekonomika. Obor obsahuje všechno, co budu potřebovat, ne jen teoretické věci.

Markéta

budete se bavit

Studuju odhadcovství, baví mě na něm jeho zaměření, doplňuje mé znalosti z praxe. Mám zájem o trh s nemovitostmi a nechtěla jsem na ekonomku.

Petr

praktická výuka

Na CEDUKu velmi oceňuji přátelské prostředí školy, kde studenti nejsou neznámé položky. Vybral jsem si obor projektové řízení, protože jeho uplatnění je velmi široké v praxi. Pro mě zejména velmi důležité na úrovni místní samosprávy.

školné

Školné se hradí v jedné platbě. Platbu školného lze provést pouze převodem na bankovní účet.

Denní studium
Výše školného za denní studium je 11 900 Kč za rok.

přihláška ke studiu

Zde je možné vyplnit přihlášku ke studiu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., IČO: 256 12 123, se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „CEDUK“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CEDUK na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CEDUK . Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CEDUK o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CEDUK jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.