Nejčastější dotazy

Zodpovíme vaše otázky dřív, než vás napadnou. Pro odpověď prosím klikněte na otázku.

Jak často musím chodit do školy? Pro více informací rozklikněte.

Dle školského zákona je povinná 70% docházka, rozvrh denní formy studia je od pondělí-pátku od 8-14, max 15h.

Je možná kombinovaná forma studia? Pro více informací rozklikněte.

Nabízíme denní formu studia, kde je garantován status studenta. Ovšem máme řešení i pro studenty, kteří nemohou docházet do školy pravidelně, pro ně je tu Individuální vzdělávací plán.

A když ještě nemám maturitu? Nebo co když dělám maturitu v září? Pro více informací rozklikněte.

Pokud ještě nemáte maturitu, vůbec to nevadí. Můžete podat přihlášku, absolvovat přijímací řízení a do doby, než nám dodáte vysvědčení, budete ke studiu přijati podmínečně, ale budete mít garantované volné místo. Maturitní vysvědčení je nutné dodat nejpozději před nástupem ke studiu.

Neumím jazyk, vadí to? NEBO Jsem němčinář, neumím anglicky. Pro více informací rozklikněte.

Na Ceduku jsou studenti různých jazykových úrovní a učitel je dělí do skupin dle stupně jazykové pokročilosti, máme samozřejmě i začátečníky či „chronické začátečníky“.

Do kdy je potřeba podat přihlášku? Pro více informací rozklikněte.

Kapacita studia je omezena, přihlášky přijímáme do 30.9, ale v případě naplnění kapacity, rozhoduje pořadí. Proto doporučujeme podat přihlášku co nejdříve.

Je možné se k Vám přijít podívat? Pro více informací rozklikněte

Jistě, srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří. Pokud se Vám termín nehodí, lze se domluvit i individuální.

Jak probíhá přijímací řízení? Pro více informací rozklikněte

Vyplňte elektronickou přihlášku na našich stránkách, do 3 dnů Vás budeme kontaktovat s termínem přijímacího pohovoru. Přijímací pohovor je zaměřen na Vaši motivaci ke studiu, není tedy potřeba žádná odborná příprava Do 10 dnů Vám odešleme rozhodnutí a výsledku přijímacího řízení a v září můžete studovat na CEDUKU.

Není u vás matematika? Pro více informací rozklikněte

Ani na jednom z oboru se matematika přímo neučí, žádné integrály, ani derivace. Vždy vystačíte s jednoduchým sčítáním a násobením ze základní školy.

Test? Pro více informací rozklikněte

TestTEtet