studijní obor

odhadcovství

Program Odhadcovství je zaměřen na znalosti nutné k uplatnění v komerční a poradenské praxi finančnictví, pojišťovnictví a bankovnictví.

Proč studovat obor odhadcovství?

Odhadcovství je směr, který aplikuje vědomosti a dovednosti z různých vědních oborů, převážně ekonomického, finančního a právního charakteru.

Základem jsou procesy spojené s vyhledáváním a vhodným výběrem informací a dat, jejich analýzou a vyhodnocením, jehož výstupem je v konečné fázi ocenění nebo např. komplexní zpracování podnikatelského záměru.

Absolvent oboru Odhadcovství najde široké uplatnění na trhu práce v oblasti odhadcovství, finančnictví, ale i pojišťovnictví.

PRAXE

V rámci programu Odhadcovství získáte odborné znalosti, ale i praktické dovednosti, které můžete následně uplatnit ve své profesní kariéře. Naučíte se používat nejrůznější metody oceňování, vypracovávat cenové odhady, posuzovat a analyzovat rizika při oceňování, orientovat se v legislativě s tím související. Vzhledem ke skladbě vyučovaných předmětů získáte kromě těchto odborných znalostí i ucelený přehled ve společenskovědních disciplínách.

Co všechno se naučíte?

Absolventi oboru odhadcovství mají jak obecné znalosti (soft skills), tak odborné vědomosti (hard skills) a profesní dovednosti nutné k uplatnění v praxi odhadce.

Zároveň je kladen důraz na odbornou jazykovou vybavenost. Jsou prakticky zaměřeni a připraveni se rychle adaptovat na prostředí podnikové, podnikatelské a poradenské praxe.

Kde všude se můžete uplatnit?

Absolvent oboru Odhadcovství najde široké uplatnění na trhu práce v oblasti odhadcovství, finančnictví, ale i pojišťovnictví.

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

  • realitní makléř
  • specialista v oboru pojišťovnictví
  • finanční analytik, investiční specialista
  • asistent odhadce

Součástí studia je i odborná praxe, která vám umožní nahlédnout do oblasti odhadcovství v reálných situacích a zavedených společnostech.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Nejzajímavější předměty oboru odhadcovství

Oceňovací postupy
a strategie

Stavitelství

Katastr nemovitostí
a územní plánování

Angličtina

Právo

Komunikační dovednosti

Management

Marketing

Podniková ekonomika a účetnictví

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o., IČO: 256 12 123, se sídlem Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2695 (dále jen „CEDUK“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany CEDUKu na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným CEDUKu. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat CEDUK o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané CEDUKu jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je paní Tereza Ryšánková (tereza.rysankova@ceduk.info), kterou můžete v případě dotazů kontaktovat.