studijní obor

odhadcovství

Odhadcovstí je velmi lukrativní a zajímavý obor, jehož absolventi nalézejí uplatnění napříč různými obory.

Na CEDUKu se naučíte jak pomocí různých metod sestavovat odhady a jak se orientovat v problematice odhadcovstí.

důvody, proč studovat obor odhadcovství

Absolvent oboru Odhadcovství najde široké uplatnění na trhu práce v oblasti odhadcovství, finančnictví, ale i pojišťovnictví.

PRAXE

V rámci programu Odhadcovství získáte odborné znalosti, ale i praktické dovednosti, které můžete následně uplatnit ve své profesní kariéře. Naučíte se používat nejrůznější metody oceňování, vypracovávat cenové odhady, posuzovat a analyzovat rizika při oceňování, orientovat se v legislativě s tím související. Vzhledem ke skladbě vyučovaných předmětů získáte kromě těchto odborných znalostí i ucelený přehled ve společenskovědních disciplínách.

Co všechno se naučíte?

Studenti odhacovství se naučí všechny postupy a metody, aby uměli sami určit hodnotu majetku. Budou umět pracovat s trhem a identifikovat faktory, které určují hodnotu a odráží se v konečné ceně.

Obor Odhadcovství je směřován do finančního sektoru soukromého (oceňování záruk/rezerv bank, rezerv pojišťoven, atd.), státního (zejména oceňování majetku pro daňové potřeby státu) a přes znaleckou činnost i do sektoru soudního (odhadci-soudní znalci oceňují majetek při soudních sporech jako např. vypořádání spoluvlastnictví apod.).

Kde všude se můžete uplatnit?

Absolvent oboru Odhadcovství najde široké uplatnění na trhu práce v oblasti odhadcovství, finančnictví, ale i pojišťovnictví.

Nejčastější pozice, kde se absolvent uplatňuje:

  • realitní makléř
  • specialista v oboru pojišťovnictví
  • finanční analytik, investiční specialista
  • asistent odhadce

Součástí studia je i odborná praxe, která vám umožní nahlédnout do oblasti odhadcovství v reálných situacích a zavedených společnostech.

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

Nejzajímavější předměty oboru odhadcovství

Oceňovací postupy
a strategie

Stavitelství

Katastr nemovitostí
a územní plánování

Angličtina

Právo

Komunikační dovednosti

Management

Marketing

Podniková ekonomika a účetnictví

přihláška ke studiu na CEDUK

Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

O STUDIU

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku