Slavnostní předání diplomů

Na Ceduku letos úspěšně absolvovalo mnoho našich studentů. Školní rok jsme u nás tedy uzavřeli slavnostní událostí, a to předáním diplomů naším absolventům oborů Cestovní ruch a Projektové řízení.

Diplomy jsme jim předali v kulturním zázemí Prostoru 39. Slavnostního předávání se zúčastnili i rodiče a přátelé absolventů nebo někteří vyučující. Na úvod měla proslov ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, předseda zkušební komise a v neposlední řadě také zástupci jednotlivých tříd. Poté již proběhlo samotné předání diplomů a focení.

Všem naším absolventům tímto znovu srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě a při dalším studiu.