S kým se u nás potkáš? Lidé na Ceduku.

Mgr. Sandra Keyzlarová, Ph.D.

Ředitelka školy, vyučující Geografie cestovního ruchu

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?

Několik let jsem působila jako učitelka na základní i střední škole. Dalších zhruba 8 let jsem věnovala manažerským činnostem ve zdravotnictví v oblasti obchodu a administrativy. Ve volném čase jsem se věnovala koučinku a networkingu.

Proč učíte na Ceduku?

Ráda pracuji v inspirativním prostředí plném výzev. Vládne zde přátelská až rodinná atmosféra, které si velice vážím. Studenti jsou komunikativní a kreativní, je radost s nimi pracovat.

Co Vás ještě baví? – záliby, volný čas…

Baví mě cestování, objevování a poznávání. Ráda řídím auto, kde mám čas poslechnout si svou oblíbenou hudbu.


Ing. Daniel Knopp

Zástupce ředitele školy, vyučující Podnikové ekonomie a Podnikatelského plánování

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?

2 znalecké ústavy, exportní a importní rodinná firma, zkušenosti s výukou, zkoušením a jinou pedagogickou činností na několika vysokých školách a na 8letém gymnáziu.

Proč učíte na Ceduku?

Učím, protože se snažím předat to, co kdysi bylo předáno mně - beru to jako přirozený vývoj předávání znalostí, baví mě, je to zároveň i výzva.

Co Vás ještě baví? – záliby, volný čas…

Baví mě sport, a to aktivně, pasivně i jako trenéra, hudba, divadlo, filmy, příroda, cestování, vaření.Neváhejte a podejte nezávaznou přihlášku!


Ing. Martina Peštová, DiS.

Vyučující Techniky služeb cestovního ruchu a Managementu

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?

Mé pracovní zkušenosti spadají do oborů cestovního ruchu a marketingu. Pracovala jsem na pozicích Brand Manager a Product Manager v oblasti telekomunikačních technologií a rychloobrátkového zboží. V cestovním ruchu jsem začínala tak říkajíc „od píky“, kdy jsem si vyzkoušela práci delegátky, průvodkyně či obchodní agentky CK. V posledních letech jsem pracovala také na pozici Hotel Manager, v pražském hotelu rodinného typu.

Proč učíte na Ceduku?

Na Ceduku se mi líbí přátelská atmosféra a také to, jak se tu skvěle daří propojovat praxi s teorií. To pro mě představuje možnost zúročit a předávat dál moje zkušenosti z praxe podniků. Ceduk jde s dobou, každý den se tu děje něco nového, není tu nuda.

Co Vás ještě baví? – záliby, volný čas…

Co mě ještě baví a co mám ráda? Cestování, poznávání nových kultur a lidí, jóga, lyže, kolo a dobrá káva.


Mgr. Dana Kvolková, MBA

Vyučující Personalistiky a Komunikačních dovedností

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?

Většina života v personalistice - 16 let jako HR manažer, kouč, lektor

Proč učíte na Ceduku?

Možnost uplatnit kreativitu, podnětné prostředí, energie paní ředitelky - partnerský přístup a respekt nejen k učitelům, ale zejména ke studentům.

Co Vás ještě baví? – záliby, volný čas…

Organizování akcí (například Skrytý potenciál ženy), čas s vnoučaty, rybaření, kolo, komunikace, atd.


Ing. Hana Kruisová

Vyučující Hotelnictví a Lázeňství

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?

Teoreticky se zabývám cestovním ruchem v rámci svého vzdělání 43 let. Zpracování, vydávání a tvorba učebnic pro cestovní ruch a další obory, 16 let učím odborné předměty z oblasti cestovního ruchu na úrovni DiS., Bc., Mgr., 6 let působení v památkové péči - NPÚ, 30 let podnikatelských aktivit, vedení firem apod.

Proč učíte na Ceduku?

Výuka na Ceduku mě baví, protože učební plán umožňuje u odborných předmětů aktivní zapojení studentů během celého studia. Baví mě vymýšlet tvůrčí aktivity pro studenty, podporovat týmovou práci. Semestrální projekty, případové studie, propojování předmětů, ale i praktické dovednosti jsou zábavnější. Přiměřené množství studentů dovoluje osobnější kontakt s nimi a cílit pomoc ke studentům s dyslexiemi.

Co Vás ještě baví? – záliby, volný čas…

Kulturní aktivity (četba, hudba, nedávná historie, umění...), IT trendy, trendy v učených předmětech, turistika, další poznávání ČR i Evropy, být babičkou.

Ing. Petr Hedrlín

Vyučující Projektového řízení

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?

Více než 30 let je součástí mé práce projektový management. V neziskových a sportovních organizacích, ve školách i ve firmách jsem řídil týmy v projektech od těch jednodušších a kratších pro několik účastníků přes sportovní akce a závody, tábory a táborové školy, teambuildingové projekty až po komplexní víceleté projekty podpořené z evropských fondů. A také výuka a vzdělávání, ať již ve školách nebo ve firmách, od té klasické přednáškové až po zapojování zážitkové pedagogiky do vzdělávacích programů a projektů.

Proč učíte na Ceduku?

Protože mě to tady baví. Menší škola, kde se nebojí experimentovat, výborné vedení školy, pohodoví kolegové učitelé a většina studentů, co se chtějí něco naučit a neváhají přidat ruku k dílu a jsou schopni se aktivně zapojit do projektů a jejich realizací.

Co Vás ještě baví? – záliby, volný čas…

Objevovat neznámé končiny v Čechách i v cizině, lyžování, cykloturistika, raftová voda, folk, country a bluegrass muzika, hra na kytaru, digitální technologie, organizace akcí a zážitkových eventů.


Ing. Tereza Ryšánková

Manažerka projektů a provozu

V Ceduku pracuji 4 roky. Začala jsem na pozici asistentky ředitelky školy a nyní jsem projektovou a provozní manažerkou. Starám se především o studenty a o to, aby ve škole vše fungovalo tak jak má. Práce se studenty je to, co mě naplňuje a baví. Ve volném čase nejraději cestuji, sleduji seriály a sportuji.