Nejčastější dotazy

Zodpovíme vaše otázky dříve než vás napadnou. Pro odpověď prosím klikněte na otázku.

Jak často musím chodit do školy? Pro více informací rozklikněte.

Dle školního řádu je povinná 70% docházka. V denní formě vzdělávání výuka probíhá od pondělí do pátku.

Je možná kombinovaná nebo dálková forma studia? Pro více informací rozklikněte.

Nabízíme pouze denní formu vzdělávání v rámci kterého získáte status studenta a s tím spojené všechny výhody.

Neumím jazyk, vadí to? Nebo jsem němčinář a neumím anglicky. Pro více informací rozklikněte.

Na CEDUKu vyučujeme studenty všech jazykových úrovní. Studenti jsou rozděleni do skupin dle jejich skutečné jazykové úrovně. Nemějte obavy, máme místo i pro začátečníky či "chronické začátečníky".

Do kdy je potřeba podat přihlášku? Pro více informací rozklikněte.

Chcete mít jistotu, že se dostanete k nám na školu? Podejte si přihlášku do 31. října 2024 a zajistěte si své místo. Pokud to nestihnete, sledujte naše webové stránky, na kterých se dozvíte další informace.

Můžu se na CEDUK přijít podívat? Pro více informací rozklikněte

Jistě, srdečně vás zveme na dny otevřených dveří. Konkrétní časy a termíny najdete na stránce Dny otevřených dveří. Pokud jste z daleka a příjezd do Prahy by byl pro vás komplikovaný, jsou pro vás k dispozici online dny otevřených dveří.

Jak probíhá přijímací řízení? Pro více informací rozklikněte

Je to velmi jednoduché. Vyplníte nezávaznou přihlášku ke studiu ZDE, do 3 dnů vás budeme kontaktovat a domluvíme termín informačně-motivační schůzky. Schůzka je zaměřena na vaši motivaci ke studiu, abychom zjistili, zda je pro vás CEDUK správnou volbou. Následně vám do 10 dnů odešleme zpětnou vazbu o výsledku schůzky a informace ohledně možností další spolupráce. Všechny pohovory probíhají online.

Jak je to s matikou? Pro více informací rozklikněte

Předmět Matematika se u nás nevyučuje. Integrály ani derivace vám nehrozí. V ekonomicky zaměřených předmětech se ale základním početním operacím nevyhnete.

Kde probíhá výuka? Pro více informací rozklikněte.

Výuka probíhá na dvou místech v centru města. První výukový prostor se nachází na adrese Eliášova 827/22, Praha 6 – Bubeneč a druhý na adrese Pod Výtopnou 36 Praha 8 – Karlín. Oba prostory se nachází v docházkové vzdálenosti stanice metra.

Můžu pokračovat na VŠ? Pro více informací rozklikněte.

Po úspěšném absolvování CEDUKu můžete pokračovat ve studiu na vysoké škole. V některých zahraničních státech můžete po absolvování pokračovat rovnou na magisterské studium.

Je možné nastoupit do vyššího ročníku nebo do rozběhlého semestru?Pro více informací rozklikněte.

Ano, v průběhu školního roku můžete nastoupit do 2. nebo 3. ročníku. Stačí podat přihlášku do vyššího ročníku a na základě toho Vám bude stanoven termín individuálního přijímacího řízení. Ředitelka školy stanoví obsah, termín, formu a kritéria zkoušky. Dostanete dostatek času se připravit na zkoušku. Např. pokud chcete být přijati do 2. ročníku vzdělávacího programu Cestovní ruch, budete skládat zkoušku z oblastí (Geografie cestovního ruchu, Management v cestovním ruchu a Hotelnictví). V případě, že splníte stanovené podmínky, budete přijati do vyššího ročníku. Zajímá Vás více? Obraťte se na kolegyně ze studijního oddělení na e-mailu: studijni@ceduk.info.

Je možný přestup z VŠ Pro více informací rozklikněte.

Přestup z vysoké školy možný není, ale v případě, že jste již studovali na vysoké škole (např. absolvovali jste pouze některé ročníky vysoké školy v České republice či zahraničí), je možné, že vám bude částečně uznáno vaše dosažené vzdělání, pokud od doby jeho dosažení neuplynulo více než deset let. Toto musí být doloženo vysvědčením, osvědčením či jiným prokazatelným dokladem, jinak jej nelze uznat.

Je možný přestup z jiné VOŠ?Pro více informací rozklikněte.

Přestoupit z jiné vyšší odborné školy k nám můžete. Je to jednoduchý proces, kontaktuje nás e-mailem a podmínky vám sdělíme.

S kým spolupracujeme?Pro více informací rozklikněte.

V rámci našich vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit spolupracujeme s různými firmami, organizacemi a odborníky z praxe.

Jak to chodí se školným?Pro více informací rozklikněte.

V případě, že s námi podepíšete smlouvu o studiu, školné hradíte vždy na daný školní rok. U nás se vám nestane, že hradíte další roky studia, pokud v něm nepokračujete (např. nezvládnete zkouškové v prvním ročníku).