Nejčastější dotazy

Zodpovíme vaše otázky dříve než vás napadnou. Pro odpověď prosím klikněte na otázku.

Jak často musím chodit do školy? Pro více informací rozklikněte.

Dle školského zákona je povinná 70% docházka. Rozvrh denní formy studia je od pondělí do pátku.

Je možná kombinovaná nebo dálková forma studia? Pro více informací rozklikněte.

Nabízíme pouze denní formu studia, kde je garantován status studenta.

A když ještě nemám maturitu? Nebo co když dělám maturitu v září? Pro více informací rozklikněte.

Pokud skládáte maturitní zkoušku až na podzim není to překážkou. Podáte přihlášku ke studiu, zúčastníte se přijímacího pohovoru a do doby, než nám maturitní vysvědčení dodáte, budete ke studiu přijati podmíněně, ale budete mít garantované volné místo. Maturitní vysvědčení je nutné dodat nejpozději před nástupem ke studiu.

Neumím jazyk, vadí to? Nebo jsem němčinář a neumím anglicky. Pro více informací rozklikněte.

Na CEDUKu vyučujeme studenty všech jazykových úrovní. Studenti jsou rozděleni do skupin dle jejich skutečné jazykové úrovně. Nemějte obavy, máme místo i pro začátečníky či "chronické začátečníky".

Do kdy je potřeba podat přihlášku? Pro více informací rozklikněte.

Doporučujeme zasílat příhlášky do 30.6.2023. Přihlášování je možné i později, ale vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých oborů nemůžeme zaručit volná studijní místa.

Můžu se na CEDUK přijít podívat? Pro více informací rozklikněte

Jistě, srdečně vás zveme na dny otevřených dveří. A pokud se vám termín nehodí, lze se domluvit i individuálně.

Jak probíhá přijímací řízení? Pro více informací rozklikněte

Je to jednoduché. Vyplníte nezávaznou přihlášku ke studiu ZDE, do 3 dnů vás budeme kontaktovat a domluvíme termín motivačně informativní schůzky. Schůzka je zaměřena na vaši motivaci ke studiu, abychom zjistili, zda je pro vás CEDUK správná volba. Následně Vám do 10 dnů odešleme zpětnou vazbu o výsledku motivační schůzky a informace ohledně možností další spolupráce. Nově všechny pohovory probíhají online.

Jak je to s matikou? Pro více informací rozklikněte

Předmět Matematika se u nás nevyučuje. Integrály ani derivace vám nehrozí. V ekonomicky zaměřených předmětech se ale základním početním operacím nevyhnete.

Kde probíhá výuka? Pro více informací rozklikněte.

Hlavní výukový prostor se nachází na adrese Eliášova 827/22, Praha 6 - Bubeneč. Část výuky také probíhá na Praze 8.

Můžu pokračovat na VŠ? Pro více informací rozklikněte.

„Po úspěšném absolvování CEDUKu můžete pokračovat ve studiu na vysoké škole. Pokračuje ve zkrácené době studia, případně i za zvýhodněné ceny. Mezi naše partnerské vysoké školy patří například AMBIS. Zajímá Vás víc? Kontaktujte nás.“

Je možné nastoupit do vyššího ročníku nebo do rozběhlého semestru?Pro více informací rozklikněte.

Jakým způsobem, lze takového uchazeče přijmout

Uchazeč podá přihlášku do vyššího ročníku (do 2. nebo 3. ročníku) – dle jednání samostatná přihláška. Na základě toho bude stanoven termín mimořádného/individuálního přijímacího řízení. Ředitel školy stanoví obsah, termín, formu a kritéria zkoušky. Uchazeč dostane dostatek času se připravit na zkoušku. Zkouška ověří, zdali má uchazeč dostatečné znalosti a dovednosti za ty ročníky, které nechce již absolvovat. Např. pokud uchazeč chce být přijat do 2. ročníku vzdělávacího programu Cestovní ruch bude skládat zkoušku z oblastí (Geografie cestovního ruchu, Management v cestovním ruchu a Hotelnictví). V případě, že uchazeč splní stanovené podmínky bude přijat do vyššího ročníku.

Je možný přestup z jiné VŠ nebo VOŠ?Pro více informací rozklikněte.

Výhody pro uchazeče

• Prostupnost vzdělání

• Uchazeč může požadované znalosti a dovednosti získat samostudiem

• Ušetří čas

• případě ukončení studia na vysoké škole mu zůstane statut studenta

S kým spolupracujeme?

Zkrácené studium na 2 semestry nám nabízí:

Pro Projektové řízení: UJAK (Andragogika), Vysoká škola hotelová v Praze 8 (Marketing), VŠFS (Ekonomika a management). Pro Cestovní ruch: Vysoká škola hotelová v Praze 8 (Hotelnictví, Cestovní ruch), VŠO (Cestovní ruch a turismus po VOŠ, Provoz a řízení letecké dopravy po VOŠ).

Zkrácené studium na 4 semestry nám nabízí:

Pro Projektové řízení: VŠEM (Bakalářské studium), VŠPP (Podnikání a management), Newton College (Management a podnikání). Pro Cestovní ruch: Newton College (Management cestovního ruchu).

Individuálně posuzují: Vysoká škola obchodní a hotelová - Brno (Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch, management hotelnictví a cestovního ruchu), Slezká univerzita v Opavě (podniková ekonomika a management, Cestovní ruch a turismus), Metropolitní univerzita Praha (Cestovní ruch)

S kým spolupracujeme?

  • Zkrácené studium na 2 semestry nám nabízí:

Pro Projektové řízení: UJAK (Andragogika), Vysoká škola hotelová v Praze 8 (Marketing), VŠFS (Ekonomika a management).

Pro Cestovní ruch: Vysoká škola hotelová v Praze 8 (Hotelnictví, Cestovní ruch), VŠO (Cestovní ruch a turismus po VOŠ, Provoz a řízení letecké dopravy po VOŠ).

  • Zkrácené studium na 4 semestry nám nabízí:

Pro Projektové řízení: VŠEM (Bakalářské studium), VŠPP (Podnikání a management), Newton College (Management a podnikání).

Pro Cestovní ruch: Newton College (Management cestovního ruchu).

Individuálně posuzují: Vysoká škola obchodní a hotelová - Brno (Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch, management hotelnictví a cestovního ruchu), Slezská univerzita v Opavě (podniková ekonomika a management, Cestovní ruch a turismus), Metropolitní univerzita Praha (Cestovní ruch)

S kým spolupracujeme? 

  • Zkrácené studium   na 2 semestry    nám nabízí:

Pro Projektové řízení: UJAK (Andragogika), Vysoká škola hotelová v Praze 8 (Marketing), VŠFS (Ekonomika a management).

Pro Cestovní ruch: Vysoká škola hotelová v Praze 8 (Hotelnictví, Cestovní ruch), VŠO (Cestovní ruch a turismus po VOŠ, Provoz a řízení letecké dopravy po VOŠ).

  • Zkrácené studium   na 4 semestry   nám nabízí:

Pro Projektové řízení: VŠEM (Bakalářské studium), VŠPP (Podnikání a management), Newton College (Management a podnikání).

Pro Cestovní ruch: Newton College (Management cestovního ruchu).

Individuálně posuzují: Vysoká škola obchodní a hotelová - Brno (Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch, management hotelnictví a cestovního ruchu), Slezská univerzita v Opavě (podniková ekonomika a management, Cestovní ruch a turismus), Metropolitní univerzita Praha (Cestovní ruch)