Nejčastější dotazy

Zodpovíme vaše otázky dříve než vás napadnou. Pro odpověď prosím klikněte na otázku.

Jak často musím chodit do školy? Pro více informací rozklikněte.

Dle školského zákona je povinná 70% docházka. Rozvrh denní formy studia je od pondělí do pátku od 8 do max 15 hodin.

Je možná kombinovaná nebo dálková forma studia? Pro více informací rozklikněte.

Nabízíme pouze denní formu studia, kde je garantován status studenta.

A když ještě nemám maturitu? Nebo co když dělám maturitu v září? Pro více informací rozklikněte.

Pokud skládáte maturitní zkoušku až na podzim není to překážkou. Podáte přihlášku ke studiu, zúčastníte se přijímacího pohovoru a do doby, než nám maturitní vysvědčení dodáte, budete ke studiu přijati podmíněně, ale budete mít garantované volné místo. Maturitní vysvědčení je nutné dodat nejpozději před nástupem ke studiu.

Neumím jazyk, vadí to? Nebo jsem němčinář a neumím anglicky. Pro více informací rozklikněte.

Na CEDUKu vyučujeme studenty všech jazykových úrovní. Studenti jsou rozděleni do skupin dle jejich skutečné jazykové úrovně. Nemějte obavy, máme místo i pro začátečníky či "chronické začátečníky".

Do kdy je potřeba podat přihlášku? Pro více informací rozklikněte.

Přihlášky přijímáme až do 31. 8. 2018, ale kapacita studentů v ročníku je omezena. V případě naplnění kapacity pak rozhoduje pořadí. Proto doporučujeme podat přihlášku co nejdříve.

Můžu se na CEDUK přijít podívat? Pro více informací rozklikněte

Jistě, srdečně vás zveme na dny otevřených dveří. A pokud se vám termín nehodí, lze se domluvit i individuálně.

Jak probíhá přijímací řízení? Pro více informací rozklikněte

Vyplníte elektronickou přihlášku na našich webových stránkách, do 3 dnů vás budeme kontaktovat s termínem přijímacího pohovoru. Přijímací pohovor je zaměřen na vaši motivaci ke studiu, není tedy potřeba žádná odborná příprava. Následně vám do 10 dnů odešleme rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Jak je to s matikou? Pro více informací rozklikněte

Předmět Matematika se u nás nevyučuje. Integrály ani derivace vám nehrozí. V ekonomicky zaměřených předmětech se ale základním početním operacím nevyhnete.