Adaptační kurz

Začátkem září naší studenti třetího ročníku oboru Cestovní ruch zorganizovali s podporou vedení Ceduku adaptační dny a to primárně pro studenty prvních ročníků. Účast byla ale možná pro všechny. Studenti spolu s vedením školy i vyučujícími trávili dva dny v přírodě v kempu Višňová – Hájek.

Součástí programu byly například seznamovací hry, přednášky a představení jak nových tak stávajících vyučujících nebo výlet na hrad Křivoklát. Studenti měli možnost tedy trávit společně čas ještě před samotnou výukou a začít si utvářet kolektiv v neformálním prostředí mimo školu. Také měli možnost lépe poznat vyučující včetně paní ředitelky.

Moc děkujeme studentům, kteří tuto akci organizovali a samozřejmě i všem ostatním jak z řad vyučujících, tak zúčastněných studentů a budeme se těšit na další ročník.