Exkurze v krytu Folimanka

V rámci oboru Bezpečnostní management se studenti druhého ročníku zúčastnili exkurze v krytu Folimanka. Návštěva tohoto místa byla v podstatě praktickou ukázkou vyučované teoretické části v předmětech Krizové řízení a Ochrana obyvatelstva.

Studenti mohli skutečně v realitě vidět, cítit a sáhnout si na skutečný kryt, který je určen k ochraně obyvatelstva pro případy krizových situací. Takovými situacemi mohou být radiační a chemické havárie, případně úniky nebezpečných látek, ale i případy vojenských útoků na civilní obyvatelstvo, případně jiných, neočekávaných katastrof. Kryt Folimanka je jedním z hromadných úkrytů určených pro prvotní ukrytí civilního obyvatelstva, a to po dobu maximálně 72 hodin. Kapacita krytu je cca 1.300 osob a při takovém naplnění má každá ukrytá osoba svůj vlastní prostor o rozloze 0,8 metru čtverečních. Kryt je původně vystavěn v 60. letech 20. století, ale s ohledem na koncepci ochrany civilního obyvatelstva je plně funkční.